Rodzaje złomu – jak dzielimy metalowe odpady? - Caban Recykling

Metalowe odpady mogą mieć różną postać, począwszy od pozostałości po generalnym remoncie czy budowie, przez części pojazdów mechanicznych, na elementach zużytych bądź zepsutych sprzętów RTV i AGD skończywszy. Niepotrzebny złom zazwyczaj trafia do skupu, gdzie zostaje poddany recyklingowi, aby tworzywo można było wykorzystać ponownie. Rozmaite odpady z metalu często różnią się jednak składem chemicznym, dlatego do przeprowadzenia skutecznej, zgodnej z obowiązującymi normami utylizacji niezbędna jest ich odpowiednia segregacja.

Stalowy złom wsadowy i niewsadowy

Podstawowa klasyfikacja metalowych odpadów opiera się na podziale ze względu na zawartość poszczególnych pierwiastków i obejmuje złom stalowy, metali kolorowych oraz żeliwny. Wyroby ze stali, czyli stopu żelaza z niewielką domieszką węgla nieprzekraczającą 2,11%, są najpowszechniej wykorzystywane w różnorodnych gałęziach przemysłu, a tym samym najczęściej przyjmowane w skupach. Dodatkowo złom stalowy dzieli się na dwa rodzaje – wsadowy i niewsadowy. Do pierwszej grupy należą odpady, których skład chemiczny oraz wymiary pozwalają na bezpośrednie umieszczenie w piecu hutniczym. Elementy nienadające się do wsadu muszą zaś zostać poddane specjalistycznej obróbce.

Metale nieżelazne, czyli odpady, które warto oddać do skupu

Drugim typem złomu przyjmowanego w skupach są metale kolorowe, zwane również nieżelaznymi – to odpady niezawierające w swoim składzie żelaza, zarówno czyste pierwiastki, jak i ich stopy. Do tej grupy należą między innymi miedź, mosiądz, aluminium, platyna, wolfram czy cyna, które są wykorzystywane na przykład w produkcji urządzeń elektronicznych, części samochodowych oraz elementów wykończenia wnętrz. Metale kolorowe są szczególnie cenne, a za ich sprzedaż w skupie można zyskać znaczną ilość gotówki, dlatego warto oddawać je do utylizacji.

Złom żeliwny

skupach nierzadko można też sprzedać złom żeliwny na przykład pod postacią starych kaloryferów, części maszyn przemysłowych czy silników, elementów konstrukcji lub instalacji sanitarnych. Żeliwo to stop żelaza z dużą ilością węgla, najczęściej wzbogacony dodatkiem innych pierwiastków jak mangan, siarka, krzem albo fosfor, który często dzieli się na dwa gatunki – handlowy oraz maszynowy. Bez względu na to, jakiego rodzaju metalowych odpadów chcesz się pozbyć, w skupie złomu Caban Recykling w Łodzi zajmiemy się ich odpowiednią utylizacją z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, zapewniając przy tym bardzo atrakcyjne ceny.