Jak przebiega obróbka złomu w skupie?

Wyspecjalizowane skupy zajmują się recyklingiem najróżniejszych odpadów wykonanych z rozmaitych surowców, od żeliwa, przez metale kolorowe, po kable czy nawet akumulatory samochodowe wypełnione niebezpiecznymi dla środowiska substancjami. Do utylizacji każdego typu złomu niezbędne są odpowiednie urządzenia, wiedza oraz doświadczenie, a przede wszystkim metody dostosowane do specyfiki poszczególnych przedmiotów. Większość z nas udaje się do skupu z chęcią pozbycia się niepotrzebnych śmieci, nie zastanawiając się jednak, w jaki sposób przebiega ich obróbka.

Sortowanie metalowych odpadów w skupie

Pierwszym krokiem po zakupie złomu jest jego właściwe posegregowanie. Odpady metalowe dzielą się bowiem na różne rodzaje najczęściej klasyfikowane na podstawie surowców, z których zostały wykonane. Można wyróżnić chociażby żeliwo, metale kolorowe, a także stal – wsadową lub niewsadową. Sortowanie pozwala na odpowiednie przygotowanie złomu do obróbki, co niekiedy obejmuje szereg dodatkowych zabiegów dotyczących w szczególności odpadów niebezpiecznych. Do segregacji najczęściej wykorzystywane są magnesy oraz specjalne czujniki, które ułatwiają też oddzielenie metali od innych tworzyw.

Skuteczna obróbka złomu

Kiedy złom zostanie już posortowany, następuje kluczowy etap jego obróbki – rozdrabnianie. Za pomocą specjalnych maszyn odpady są przerabiane na znacznie mniejsze części, które następnie trafiają do pieca hutniczego, gdzie ulegają stopieniu. Jeśli jednak nie mogą znaleźć się tam od razu (a więc są częścią złomu niewsadowego), przechodzą dodatkową obróbkę. Przetopione odpady poddaje się oczyszczaniu oraz schłodzeniu, by w końcu przekazać je do zakładów przemysłowych, które mogą wykorzystać uzyskane surowce w procesach produkcyjnych.

Utylizacja odpadów metalowych w wyspecjalizowanym punkcie

Podstawowym celem funkcjonowania skupów złomu jest jego obróbka i przekazywanie do ponownego wykorzystania, co ma ogromne znaczenie nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne. Gdy zaś odpady nie mogą zostać spożytkowane w procesach produkcji, poddaje się je bezpiecznej utylizacji. Sprzedając złom w wyspecjalizowanym skupie, takim jak Caban Recykling z siedzibą w Łodzi, najczęściej pozbywamy się po prostu zbędnych przedmiotów w atrakcyjnej cenie, ale jest to dopiero pierwszy z wielu nierzadko skomplikowanych etapów składających się na efektywny recykling.

Obowiązek wpisu do Bazy Danych Odpadowych

Nielegalne wysypiska śmieci, odpady składowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych czy nawet ich palenie to problemy mające wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale również komfort i zdrowie osób mieszkających w okolicy. Dotyczy to w szczególności przedmiotów lub substancji uznanych za niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla ekosystemu albo ludzkiego życia. Aby poradzić sobie z tymi kłopotami, Ministerstwo Środowiska uruchomiło system informatyczny znany jako Baza Danych Odpadowych. BDO pozwala na skuteczniejsze kontrolowanie podmiotów gospodarujących odpadami – te zaś muszą złożyć wniosek o wpisanie do bazy.

Jakie przedsiębiorstwa powinny złożyć wniosek o wpisanie do BDO?

Wpis do BDO jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętym gospodarowaniem odpadami. Co to oznacza? Do systemu muszą zostać wpisane firmy, które wytwarzają bądź przetwarzają śmieci niezaliczane do komunalnych, a także przedsiębiorstwa prowadzące ich ewidencję oraz działające w branży opakowaniowej. Warto zaznaczyć, że do Bazy Danych Odpadowych nie trzeba wpisywać działalności gospodarczych, które na przykład pośredniczą w sprzedaży odpadami, ale nie są ich właścicielami czy wykorzystują je do celów prywatnych. Wniosek do BDO składa się za pośrednictwem strony internetowej systemu.

Skup złomu a wpis do Bazy Danych Odpadowych

Z przepisów regulujących funkcjonowanie Bazy Danych Odpadowych jasno wynika więc, że jednym z przedsiębiorstw, które muszą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru, są skupy złomu. Są to bowiem punkty zajmujące się przetwarzaniem odpadów niezaliczanych do śmieci komunalnych – niekiedy nawet potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska jak akumulatory samochodowe. Co ważne, do BDO muszą wpisać się też firmy oferujące odbiór złomu od Klienta, transport albo wynajem kontenerów na różnego rodzaju niepotrzebne przedmioty.

Legalnie działający skup złomu z odbioremŁodzi

Prowadzenie Bazy Danych Odpadowych jest sposobem na lepsze kontrolowanie gospodarowania rozmaitymi odpadami, a tym samym skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Tylko skup złomu wpisany do BDO stanowi zatem gwarancję legalnej, ekologicznej, efektywnej utylizacji różnego rodzaju metalowych przedmiotów – to właśnie zapewniamy w Caban Recykling w Łodzi. Od profesjonalnego złomowania odpadów oraz aut po ich odbiór ze wskazanego miejsca – zapraszamy!