Obowiązek wpisu do Bazy Danych Odpadowych - Caban Recykling

Nielegalne wysypiska śmieci, odpady składowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych czy nawet ich palenie to problemy mające wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale również komfort i zdrowie osób mieszkających w okolicy. Dotyczy to w szczególności przedmiotów lub substancji uznanych za niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla ekosystemu albo ludzkiego życia. Aby poradzić sobie z tymi kłopotami, Ministerstwo Środowiska uruchomiło system informatyczny znany jako Baza Danych Odpadowych. BDO pozwala na skuteczniejsze kontrolowanie podmiotów gospodarujących odpadami – te zaś muszą złożyć wniosek o wpisanie do bazy.

Jakie przedsiębiorstwa powinny złożyć wniosek o wpisanie do BDO?

Wpis do BDO jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętym gospodarowaniem odpadami. Co to oznacza? Do systemu muszą zostać wpisane firmy, które wytwarzają bądź przetwarzają śmieci niezaliczane do komunalnych, a także przedsiębiorstwa prowadzące ich ewidencję oraz działające w branży opakowaniowej. Warto zaznaczyć, że do Bazy Danych Odpadowych nie trzeba wpisywać działalności gospodarczych, które na przykład pośredniczą w sprzedaży odpadami, ale nie są ich właścicielami czy wykorzystują je do celów prywatnych. Wniosek do BDO składa się za pośrednictwem strony internetowej systemu.

Skup złomu a wpis do Bazy Danych Odpadowych

Z przepisów regulujących funkcjonowanie Bazy Danych Odpadowych jasno wynika więc, że jednym z przedsiębiorstw, które muszą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru, są skupy złomu. Są to bowiem punkty zajmujące się przetwarzaniem odpadów niezaliczanych do śmieci komunalnych – niekiedy nawet potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska jak akumulatory samochodowe. Co ważne, do BDO muszą wpisać się też firmy oferujące odbiór złomu od Klienta, transport albo wynajem kontenerów na różnego rodzaju niepotrzebne przedmioty.

Legalnie działający skup złomu z odbioremŁodzi

Prowadzenie Bazy Danych Odpadowych jest sposobem na lepsze kontrolowanie gospodarowania rozmaitymi odpadami, a tym samym skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Tylko skup złomu wpisany do BDO stanowi zatem gwarancję legalnej, ekologicznej, efektywnej utylizacji różnego rodzaju metalowych przedmiotów – to właśnie zapewniamy w Caban Recykling w Łodzi. Od profesjonalnego złomowania odpadów oraz aut po ich odbiór ze wskazanego miejsca – zapraszamy!