Obowiązkowe wypełnienie karty przekazania odpadu - Caban Recykling

Codzienne funkcjonowanie różnego rodzaju firm nieodłącznie wiąże się z powstawaniem rozmaitych odpadów – nierzadko takich, których nie można zaliczyć do komunalnych, czyli na przykład złomu. Przedsiębiorcy chcący legalnie pozbyć się takich niepotrzebnych pozostałości muszą przekazać je odpowiedniemu podmiotowi zajmującemu się ich utylizacją. Aby jednak zrobić to prawidłowo, konieczne jest wcześniejsze wypełnienie obowiązkowej karty przekazania odpadu (KPO) – dokumentu poświadczającego odbiór śmieci od przekazującego przez przyjmującego, który pozwala na kontrolę zgodności takich działań z literą prawa.

Czym jest karta przekazania odpadu?

KPO jest potwierdzeniem przekazania odpadów przez przedsiębiorstwo będące ich wytwórcą podmiotowi, który dysponuje uprawnieniami do jego odbioru, transportu i utylizacji. Wypełnienie jej to obowiązek spoczywający na przekazującym, wynikający z art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy pamiętać, że przygotowanie osobnej karty przekazania odpadu jest wymagane każdorazowo przy poszczególnych transportach śmieci. Ponadto wypełnienie KPO możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Bazy Danych Odpadowych, o której pisaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów.

Przygotowywanie karty przekazania odpadu w BDO

Pierwszym krokiem do prawidłowego wypełnienia karty przekazania odpadów jest zalogowanie się do Bazy Danych Odpadowych, wybór właściwego MPD (miejsca prowadzenia działalności), a także wygenerowanie nowej karty. Następnie należy wpisać podstawowe dane podmiotu odbierającego, ilość, masę oraz kod odpadów, datę i godzinę odbioru, jak również informacje dotyczące pojazdu transportującego. Ta ostatnia kwestia może wydawać się problematyczna, ponieważ w momencie wypełniania KPO nie zawsze wiemy, jaki dokładnie samochód zajmie się transportem. Na szczęście BDO umożliwia późniejszą zmianę tych danych przy tworzeniu potwierdzenia. Warto pamiętać, że przyjmujący odpady ma możliwość zatwierdzenia karty albo cofnięcia jej do korekty.

Generowanie KPO – obowiązek wytwórcy odpadów

Obowiązkowe wypełnienie karty przekazania odpadu pozwala na kontrolowanie procesów ich powstawania oraz utylizacji, co z kolei zapobiega nielegalnemu wywożeniu śmieci zagrażającemu środowisku naturalnemu albo innym działaniom niezgodnym z prawem. Przygotowanie KPO pozostaje więc niezbędnym krokiem przy pozbywaniu się rozmaitych odpadów, w tym na przykład przed przekazywaniem złomu do wyspecjalizowanego skupu, takiego jak Caban Recykling w Łodzi.