Szkoda całkowita auta – czym jest i jakie są jej następstwa - Caban Recykling

Poważny wypadek drogowy stanowi nie tylko zagrożenie dla zdrowia lub życia kierowcy oraz jego pasażerów. Często zdarza się również tak, że jego konsekwencją są bardzo rozległe uszkodzenia pojazdu zmuszające do przeprowadzenia daleko idących, kosztownych napraw albo wręcz uniemożliwiające dalsze korzystanie z samochodu. Wówczas mówi się o szkodzie całkowitej, ale pojęcie to nie oznacza po prostu doszczętnie zniszczonego auta. Warto wiedzieć zatem, czym ona jest i jakie następstwa ze sobą niesie – przede wszystkim pod względem finansowym.

Co oznacza szkoda całkowita pojazdu?

Chociaż szkoda całkowita auta w pierwszym odruchu może kojarzyć się z zupełnym zniszczeniem pojazdu pod względem technicznym (czasami w taki sposób można ją definiować), to przede wszystkim wiąże się ona z aspektem ekonomicznym. Pojęcie to w zdecydowanej większości przypadków oznacza bowiem takie uszkodzenia samochodu, których naprawa kosztowałaby więcej, niż wynosiła jego wartość przed wypadkiem, określona w ramach ubezpieczenia. To właśnie ubezpieczyciel stwierdza, czy doszło do szkody całkowitej i choć każde towarzystwo może wyliczać wysokość kosztów w inny sposób, to zwykle wynosi ona kilkadziesiąt procent wcześniejszej wartości auta.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą

Jeśli dojdzie do szkody całkowitej stwierdzonej przez ubezpieczyciela, właściciel auta może liczyć na odszkodowanie. Jego wysokość zależy zaś od różnicy pomiędzy wartością samochodu określoną w ramach ubezpieczenia a wartością wraku, szacowaną właśnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto wspomnieć, że wiele osób w takiej sytuacji zastanawia się, czy pomimo rozległych szkód oraz wysokich kosztów można podjąć próbę naprawienia samochodu. Teoretycznie jest to dozwolone, aczkolwiek ubezpieczyciel nie pokryje kosztów prac naprawczych wykraczających poza zakres szkód przez niego określonych ani przekraczających wartość pojazdu. Trzeba jednak pamiętać, że przy szkodzie całkowitej skuteczna naprawa może okazać się niewykonalna.

Przekazanie wraku do skupu złomu

Czasami właściciele auta, u którego stwierdzono szkodę całkowitą, decydują się na podjęcie próby naprawy, na przykład gdy chodzi o pojazd zabytkowy. W zdecydowanej większości przypadków doprowadzenie samochodu do stanu umożliwiającego bezpieczne korzystanie z niego okazuje się jednak niemożliwe, a wówczas odpowiednim wyjściem jest przekazanie go do wyspecjalizowanego skupu aut. W Caban Recykling w Łodzi opracujemy rzetelną wycenę auta powypadkowego – nawet uszkodzonego po bardzo poważnym wypadku – i pomożemy szybko oraz legalnie pozbyć się wraku.