Numer VIN – kluczowy przy złomowaniu auta - Caban Recykling

Każdy z nas posiada indywidualnie przypisany, niepowtarzalny numer pozwalający na identyfikację choćby w sytuacji podpisywania ważnych dokumentów albo głosowania w wyborach. Chodzi oczywiście o PESEL, przydzielany tuż po urodzeniu – warto jednak wiedzieć, że podobnym, wyjątkowym kodem identyfikacyjnym dysponują również wszystkie samochody. W ich przypadku mowa o numerze VIN, który nadawany jest pojazdowi przez producenta zgodnie z obowiązującym wzorem. To podstawa do rozpoznania konkretnego auta – także przy przekazywaniu go do stacji demontażu w celu złomowania.

Co to jest numer VIN?

VIN to skrót od anglojęzycznego Vehicle Identification Number (ang. Numer Identyfikacyjny Pojazdu). Jest to niepowtarzalny ciąg 17 liter i cyfr przypisany do konkretnego pojazdu, pozwalający na jego identyfikację. Pierwsze 3 znaki określa się mianem WMI – są one ogólnie przyjętym symbolem danego producenta ustanowionym przez uprawniony urząd. Kolejne 6 cyfr i liter (VDS) oznacza informacje techniczne na temat modelu auta, a następnych 8 (VIS) to precyzyjne dane dotyczące poszczególnego samochodu, w tym m.in. rok jego produkcji czy miejsce zmontowania. Warto pamiętać, że standard zapisu numeru VIN dla samochodów z Ameryki Północnej jest inny niż w przypadku tych europejskich.

Lokalizacja numeru VIN

Numer VIN jest zatem niezwykle istotny dla identyfikacji pojazdu, dlatego można go znaleźć w różnych miejscach. Umieszcza się go najczęściej:

  • w dolnej części przedniej szyby – po stronie kierowcy,
  • na prawym nadkolu,
  • po prawej stronie podłogi bagażnika,
  • na słupku bocznym od strony kierowcy (wewnątrz),
  • na przegrodzie czołowej.

Pierwszym miejscem, w którym należy szukać, pozostaje jednak przednia szyba – to właśnie tam zwykle znajduje się tabliczka znamionowa ze wszystkimi najważniejszymi informacjami o pojeździe.

Numer VIN a złomowanie auta

Każdy, kto planuje przekazanie swojego samochodu na złom, musi znać jego numer VIN – jest on bowiem wymagany przy legalnym złomowaniu pojazdu. Może zdarzyć się jednak tak, że tabliczka znamionowa ulegnie uszkodzeniu lub przetarciu, a przez to VIN będzie niemożliwy do odczytania. Wówczas można posłużyć się dowodem rejestracyjnym auta, gdzie jest on zapisany w rubryce oznaczonej literą “E”. Dzięki temu pracownicy stacji demontażu samochodów nie będą mieli żadnych wątpliwości w kwestii przyjęcia pojazdu na złom. Szukasz takiego sprawdzonego punktu kasacji Łodzi? Skontaktuj się z Caban Recykling!