Czym jest złom poamortyzacyjny? - Caban Recykling

Przemysł hutniczy zaczął rozwijać się w Polsce na początku XX wieku. W tamtych czasach materiały używane do wyrobu produktów metalicznych rzadko były poddawane ponownej obróbce. Natomiast współcześnie w naszym kraju recykling w znaczącym stopniu zaspokaja zapotrzebowanie na surowiec do produkcji stali. Do podlegających przerobieniu odpadów stalowych można zaliczyć m.in. złom poamortyzacyjny. Czym jest i skąd pochodzi?

Źródła złomu poamortyzacyjnego

Złom poamortyzacyjny najczęściej pochodzi z miejsc takich jak zakłady przemysłowe oraz surowcowe, firmy budowlano-montażowe, gospodarstwa domowe oraz rolnicze, a także z branży transportu (lotniczego, kolejowego, drogowego, wodnego). Jeśli chodzi o wyroby zaliczające się do tego rodzaju złomu – są to wszelkie obiekty, konstrukcje, maszyny, które zostały nieodwracalnie zużyte, uszkodzone lub zniszczone i w związku z tym nadają się tylko do przerobu metalurgicznego. Można też wyróżnić złom kawałkowy poamortyzacyjny, czyli elementy o grubości ścianki mniejszej niż 4 milimetry (m.in. różne taśmy, druty, pręty).

Złom poamortyzacyjny – definicja

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, złom poamortyzacyjny zalicza się do grupy odpadów metalicznych nadających się do recyklingu. Powstaje z powodu wycofania z eksploatacji zużytych wyrobów metalowych. Dodatkowo można dodać, że zazwyczaj stal wraca do produkcji w postaci tego rodzaju złomu średnio 15-20 lat po jej pierwotnym wyprodukowaniu. W wielu wyrobach przeznaczonych do ponownej obróbki znajdują się zanieczyszczenia. W przypadku złomu poamortyzacyjnego wynoszą one od ok. 5 do 15% zawartości i są to głównie substancje trwale związane z daną rzeczą – przykładowo lakiery, farby czy materiały izolacyjne.

Co robi się ze złomem poamortyzacyjnym?

Złom poamortyzacyjny oddaje się do ponownego przerobienia. Współcześnie około 70% produkcji stali w Polsce pochodzi z recyklingu wyrobów metalowych. Dla porównania uśredniony wynik w tej dziedzinie dla reszty świata wynosi ok. 40%. Postęp i rozwój w obszarze metod przerobu wpływa na wyższy poziom odzysku, co z kolei przyczynia się do powstawania mniejszej ilości odrzutów. Nowoczesna technologia recyklingu odpadów pozwala uzyskać złom, jak również cenne surowce w postaci rzadkich metali, właściwie z każdego rodzaju materiałów (z wyjątkiem radioaktywnych).

Szukasz skupu złomu w Łodzi, który zajmie się Twoim złomem poamortyzacyjnym? Zajrzyj do siedziby Caban Recykling lub zadzwoń, by umówić się na odbiór odpadów metalicznych w korzystnej cenie!