Złomowanie samochodu – co dzieje się z tablicami rejestracyjnymi? - Caban Recykling

Przekazanie wyeksploatowanego lub powypadkowego samochodu do skupu złomu nieodłącznie wiąże się również z jego wyrejestrowaniem. Jest to niezbędny, wymagany przepisami prawnymi krok następujący już po przeprowadzeniu złomowania pojazdu. Wówczas właściciel takiego auta otrzymuje zaświadczenie o jego zezłomowaniu, które następnie dostarcza do wydziału komunikacji właściwego swojemu miejscu zamieszkania w celu wykreślenia samochodu z ewidencji. Co jednak dzieje się z tablicami rejestracyjnymi przypisanymi do pojazdu przekazanego na złom?

Formalności przy oddawaniu auta na złom

W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu samochodu do stacji demontażu należy pamiętać o dopełnieniu formalności i przedstawieniu pracownikom takiego punktu wymaganych dokumentów. Należą do nich przede wszystkim: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli została wydana), potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia OC, dowód osobisty, a także tablice rejestracyjne. Tylko wtedy działający legalnie skup złomu podejmie się realizacji zlecenia, a tym samym wystawienia potrzebnego zaświadczenia o złomowaniu. Jeśli auto przekazywane jest do stacji demontażu z pomocą lawety, tablice rejestracyjne można wcześniej bez przeszkód zdemontować samodzielnie.

Co dzieje się z tablicami rejestracyjnymi po złomowaniu?

Tablice rejestracyjne można wymontować z auta przed złomowaniem lub skorzystać w tej kwestii z pomocy specjalistów ze skupu złomu. Bez względu jednak na to, na co zdecyduje się właściciel pojazdu, trafią one z powrotem w jego ręce. Dostarczenie tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji jest bowiem wymagane do prawidłowego wyrejestrowania samochodu po przeprowadzonym złomowaniu. Poza nimi konieczne pozostaje też przedstawienie dowodu rejestracyjnego, wspomnianego wcześniej zaświadczenia oraz karty pojazdu. Tablice są wówczas unieważniane i zwracane do przywoływanego urzędu.

Wydanie zaświadczenia o złomowaniu samochodu

Na wyrejestrowanie samochodu poddanego złomowaniu jego właściciel ma maksymalnie 30 dni od momentu otrzymania stosownego zaświadczenia. Warto zatem zarówno dopilnować terminu, jak i przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. W skupie złomu Caban Recykling w Łodzi przeprowadzamy profesjonalne, legalne złomowanie aut, a następnie wydajemy dokumentację potrzebną do ich wykreślenia z ewidencji. W razie konieczności zapewniamy również odbiór wyeksploatowanego pojazdu ze wskazanego miejsca. Zachęcamy do kontaktu!