Jak sprawdzić, czy skup złomu działa legalnie? - Caban Recykling

Przekazanie niepotrzebnych odpadów metalowych na złom, podobnie jak oddanie wyeksploatowanego lub powypadkowego auta do kasacji, często jest doskonałym sposobem na szybki zastrzyk gotówki, a zarazem pozbycie się zbędnych przedmiotów. Interesuje to zatem wielu posiadaczy takich pozostałości, natomiast punkty zajmujące się złomowaniem chcą przyciągnąć ich atrakcyjnymi cenami skupu. Warto jednak uważać – czasami może bowiem okazać się, że firma proponująca najlepsze pieniądze nie działa legalnie, a ciekawa oferta wynika z czarnorynkowego obrotu złomem. Jak więc sprawdzić, czy skup funkcjonuje zgodnie z prawem?

Weryfikacja legalności skupu

Podstawowym sposobem, który pozwoli nam zweryfikować, czy interesujący nas skup złomu prowadzi działalność legalnie, jest sprawdzenie jego numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym – każde przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w KRS. Oprócz tego warto skorzystać z bazy danych lokalnego urzędu marszałkowskiego, jako że to właśnie ta instytucja odpowiada za wydawanie pozwoleń na prowadzenie punktów złomowania odpadów. Poważnym sygnałem ostrzegawczym będzie również sytuacja, w której po oddaniu przedmiotów na złom pracownik skupu nie będzie chciał wydać nam dokumentów potwierdzających odbiór.

Jakie mogą być konsekwencje oddania złomu do nielegalnego skupu?

Najważniejszym problemem, z jakim może spotkać się osoba, która skorzystała z usług nielegalnie działającego skupu, jest brak stosownych potwierdzeń przekazania złomu do punktu. Te zaś są niezbędne choćby przy wyrejestrowywaniu zezłomowanego auta i rezygnacji z jego polisy OC. Oddanie samochodu firmie świadczącej usługi niezgodnie z prawem może również sprawić, że będziemy zamieszani w poważne problemy prawne, jeżeli np. pojazd zostanie wykorzystany do popełnienia przestępstwa. W przypadku innych odpadów nielegalny skup może też nie przestrzegać norm ochrony środowiska, doprowadzając przez to do zanieczyszczenia albo nawet katastrofy ekologicznej.

Skorzystanie z usług sprawdzonego punktu

Ryzyko związane z oddaniem złomu do nielegalnego skupu jest zatem bardzo duże, dlatego mimo niezwykle atrakcyjnych cen, nie warto rezygnować z usług oficjalnych punktów skupujących metalowe odpady i niepotrzebne samochody. Taką firmą jest między innymi Caban Recykling w Łodzi. Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami oraz pozwoleniami, wydajemy kompletną, wymaganą dokumentację, a także przestrzegamy zasad ochrony środowiska naturalnego. Za usługi skupu zapewniamy również wysokie ceny odbioru złomu – serdecznie zapraszamy!