Jak wygląda odzysk platyny z katalizatorów?

Choć katalizatory są kluczowymi elementami w samochodach, szeroko wykorzystuje się je również w wielu przemysłowych procesach – np. w celu przyspieszania reakcji chemicznych. Zawierają one szereg cennych metali, spośród których warto wymienić, chociażby rod, ren, pallad czy niezwykle kosztowną platynę, będącą strategicznym surowcem dla wielu gałęzi przemysłu. Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i środowiskowe, odzysk metali – w tym przede wszystkim platyny – jest niebywale istotnym procesem. Chciałbyś dowiedzieć się, jak przebiega? Sprawdź, w jaki sposób krok po kroku odzyskuje się platynę z katalizatorów.

  1. Demontaż – na samym początku należy wymontować katalizator z pojazdu bądź urządzenia.
  2. Przygotowanie – kolejnym krokiem jest staranne wyczyszczenie katalizatora oraz usunięcie wszelkich materiałów, które mogą utrudnić odzysk platyny. Zwykle katalizator rozdrabnia się na mniejsze cząstki i poddaje odpowiedniemu czyszczeniu właśnie w takiej formie.
  3. Rozpuszczanie platyny – następnie przychodzi czas na rozpuszczenie platyny, do czego wykorzystuje się kwas azotowy lub kwas solny, które to są w stanie rozpuścić platynę bez szkody dla innych surowców użytych w katalizatorze.
  4. Odseparowanie platyny – po rozpuszczeniu platyna jest oddzielana od pozostałych substancji, co osiąga się poprzez zastosowanie różnych metod, np. ekstrakcji, filtracji czy elektrolizy.
  5. Oczyszczenie platyny – uzyskany surowiec należy dokładnie oczyścić, aby w efekcie móc otrzymać wysokiej jakości czystą platynę. Wykorzystuje się do tego takie techniki jak m.in. destylacja czy chromatografia.

Recykling platyny, dlaczego tak ważne jest ponowne wykorzystywanie tego surowca?

Nie da się ukryć, że odzysk platyny ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, ponieważ redukuje potrzebę jej wydobywania. Ponadto zgodnie z ideą recyklingu jest to ważny proces przyczyniający się zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, który promuje gospodarkę obiegu zamkniętego.

Do odzysku platyny potrzeba nie tylko profesjonalnego zaplecza technicznego, ale też odpowiedniego doświadczenia. Dlaczego? Ponieważ tylko w taki sposób można zrealizować ten skomplikowany proces efektywnie, a zarazem bezpiecznie. Masz na zbyciu niepotrzebny katalizator? Planujesz złomowanie pojazdu? Zachęcamy do skorzystania z usług Caban Recykling. Znajdziesz nas w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim oraz Kalinowie!

Procesy technologiczne wykorzystywane do recyklingu metali

Stawianie na recykling metali z najróżniejszych odpadów ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego, a przez to dla przyszłości naszej planety i każdego z nas. Odzysk surowców pozwala bowiem na ich ponowne wykorzystywanie w procesach produkcyjnych, a przez to zmniejsza zapotrzebowanie na eksploatację kolejnych złóż, która nie tylko wiąże się ze szkodami ekologicznymi, ale też wyczerpuje ograniczone zasoby Ziemi. Co więcej, recykling umożliwia również redukcję ilości odpadów w środowisku, a także energii zużywanej do produkcji nowych wyrobów. W jaki sposób odzyskuje się metale oraz ich stopy z odpadów?

Odzysk stali i metali kolorowych

Jednym z rodzajów stopów przyjmowanych w skupach złomu jest stal. Przed przekazaniem jej do wyspecjalizowanego punktu należy zadbać o jej oddzielenie od innych typów odpadów, aby usprawnić cały proces recyklingu. Wówczas można bowiem zastosować odcynowanie, czyli usuwanie warstwy cyny, którą często pokryta jest stal, a następnie przekazać ją do huty w celu przetopienia. Jeśli zaś stop ten nie został posegregowany, dokonuje się spalania, by w kolejnym kroku oddzielić stal za pomocą magnesu i dopiero wtedy poddać przetopieniu.

Najczęściej do punktów recyklingu trafiają jednak metale kolorowe, zwane również nieżelaznymi. Te najpierw są rozdrabniane, a następnie dokładnie oczyszczane ze wszelkich lakierów czy nadruków. Kolejny krok to przetopienie metalu bądź stopu, dodatkowe filtrowanie w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych, a na końcu uformowanie, najczęściej w sztabki. Niektóre metale kolorowe są też poddawane dodatkowym zabiegom, zależnym od rodzaju surowca.

Metody recyklingu metali szlachetnych

Szczególne kroki należy natomiast podjąć przy odzyskiwaniu metali szlachetnych, jako że są one znacznie trudniej dostępne, a przez to możliwość ich ponownego wykorzystania ma bardzo duże znaczenie dla środowiska. Procesy technologiczne także są bardziej skomplikowane niż przy metalach kolorowych lub stali – przykładowo w przypadku złota często stosuje się metodę ekstrakcji zanieczyszczeń zwaną procesem Millera, natomiast platyna wymaga użycia specjalnych pomp magnetohydrodynamicznych (MHD).

skupie złomu Caban Recykling w Łodzi przyjmujemy najróżniejsze rodzaje metali oraz ich stopów, a następnie dbamy o ich prawidłowy, skuteczny, ekologiczny odzysk z wykorzystaniem wyspecjalizowanych procesów technologicznych. Zachęcamy do współpracy.