Procesy technologiczne wykorzystywane do recyklingu metali - Caban Recykling

Stawianie na recykling metali z najróżniejszych odpadów ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego, a przez to dla przyszłości naszej planety i każdego z nas. Odzysk surowców pozwala bowiem na ich ponowne wykorzystywanie w procesach produkcyjnych, a przez to zmniejsza zapotrzebowanie na eksploatację kolejnych złóż, która nie tylko wiąże się ze szkodami ekologicznymi, ale też wyczerpuje ograniczone zasoby Ziemi. Co więcej, recykling umożliwia również redukcję ilości odpadów w środowisku, a także energii zużywanej do produkcji nowych wyrobów. W jaki sposób odzyskuje się metale oraz ich stopy z odpadów?

Odzysk stali i metali kolorowych

Jednym z rodzajów stopów przyjmowanych w skupach złomu jest stal. Przed przekazaniem jej do wyspecjalizowanego punktu należy zadbać o jej oddzielenie od innych typów odpadów, aby usprawnić cały proces recyklingu. Wówczas można bowiem zastosować odcynowanie, czyli usuwanie warstwy cyny, którą często pokryta jest stal, a następnie przekazać ją do huty w celu przetopienia. Jeśli zaś stop ten nie został posegregowany, dokonuje się spalania, by w kolejnym kroku oddzielić stal za pomocą magnesu i dopiero wtedy poddać przetopieniu.

Najczęściej do punktów recyklingu trafiają jednak metale kolorowe, zwane również nieżelaznymi. Te najpierw są rozdrabniane, a następnie dokładnie oczyszczane ze wszelkich lakierów czy nadruków. Kolejny krok to przetopienie metalu bądź stopu, dodatkowe filtrowanie w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych, a na końcu uformowanie, najczęściej w sztabki. Niektóre metale kolorowe są też poddawane dodatkowym zabiegom, zależnym od rodzaju surowca.

Metody recyklingu metali szlachetnych

Szczególne kroki należy natomiast podjąć przy odzyskiwaniu metali szlachetnych, jako że są one znacznie trudniej dostępne, a przez to możliwość ich ponownego wykorzystania ma bardzo duże znaczenie dla środowiska. Procesy technologiczne także są bardziej skomplikowane niż przy metalach kolorowych lub stali – przykładowo w przypadku złota często stosuje się metodę ekstrakcji zanieczyszczeń zwaną procesem Millera, natomiast platyna wymaga użycia specjalnych pomp magnetohydrodynamicznych (MHD).

skupie złomu Caban Recykling w Łodzi przyjmujemy najróżniejsze rodzaje metali oraz ich stopów, a następnie dbamy o ich prawidłowy, skuteczny, ekologiczny odzysk z wykorzystaniem wyspecjalizowanych procesów technologicznych. Zachęcamy do współpracy.