Czy cena złomu zależy od jego wagi? - Caban Recykling

Skupy złomu funkcjonują na terenie całego kraju, a ponieważ większość surowców pozyskiwanych w ramach ich działalności można ponownie wykorzystać, pomagają chronić środowisko. Klientom umożliwiają zaś pozbycie się niepotrzebnych rzeczy, za które mogą oni dodatkowo otrzymać zapłatę. Jakie kwoty za sprzedawany złom może zaproponować skup? Cennik zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest waga przekazywanych odpadów metalowych.

Jakie czynniki wpływają na cenę złomu?

Istnieje wiele czynników determinujących ceny, jakie wyznacza skup złomu. Jednym z nich jest choćby lokalizacja punktu. Wysokości kwot otrzymywanych za przekazanie odpadów do punktu mogą różnić się w zależności od regionu, przy czym większe aglomeracje oferują przeważnie wyższe stawki. Nie bez znaczenia jest też to, czy w grę wchodzi sprzedaż detaliczna, czy hurtowa. W każdym przypadku warto jednak celować w skup złomu z odbiorem.

Kluczową kwestią dla ustalenia ceny złomu jest jednak jego rodzaj. Pod uwagę bierze się również stopień jego czystości. Większość punktów oferuje najwyższe stawki za odpady zaliczane do kategorii wsadowej, a więc gotowe do bezpośredniego przetopienia bez konieczności oczyszczania. Jeśli zaś chodzi o typy metali, to w grupie najlepiej wycenianych metali znajduje się choćby cyna, miedź mosiądz oraz nikiel. Skupy złomu zwracają też uwagę przy wycenie na dostępność danego surowca na rynkach światowych.

Cena złomu a jego waga

Wycena złomu w dużej mierze uzależniona jest nie tylko od jego rodzaju, ale też od wagi. Cenę ustala się za kilogram lub za tonę przy ilościach hurtowych. Waga złomu ma zatem znaczenie przy wycenie, aczkolwiek nie jest ona decydującym czynnikiem pomagającym określić wartość sprzedawanych odpadów metalowych. Jak wspomniano wcześniej, skupy złomu zwracają również uwagę na kategorię surowców.

Im większa jest jednak ilość, tym większe są szanse na wynegocjowanie wyższej stawki. Cena za kilka kilogramów określonego typu złomu będzie bowiem wyraźnie przekraczać kwotę, jaką otrzymalibyśmy za ten sam metal w niewielkiej ilości. Przy kilkuset kilogramach odpadów cena przeważnie jest natomiast ustalana indywidualnie.

Korzystna sprzedaż złomuskupie Caban Recykling w Łodzi

Sprzedaż złomu będzie zatem tym bardziej opłacalna, im większą przekażemy jego ilość. Na wysokość ceny wpłynie też rodzaj oddawanego metalu. Warto mieć również na uwadze, że stawki złomu są zmienne, a na ceny rynkowe wpływają uwarunkowania lokalne i globalne, a także popyt oraz podaż na poszczególne metale. W Caban Recykling w Łodzi zawsze gwarantujemy atrakcyjny cennik skupu – zapraszamy!