Jak wygląda odzysk platyny z katalizatorów?

Choć katalizatory są kluczowymi elementami w samochodach, szeroko wykorzystuje się je również w wielu przemysłowych procesach – np. w celu przyspieszania reakcji chemicznych. Zawierają one szereg cennych metali, spośród których warto wymienić, chociażby rod, ren, pallad czy niezwykle kosztowną platynę, będącą strategicznym surowcem dla wielu gałęzi przemysłu. Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i środowiskowe, odzysk metali – w tym przede wszystkim platyny – jest niebywale istotnym procesem. Chciałbyś dowiedzieć się, jak przebiega? Sprawdź, w jaki sposób krok po kroku odzyskuje się platynę z katalizatorów.

  1. Demontaż – na samym początku należy wymontować katalizator z pojazdu bądź urządzenia.
  2. Przygotowanie – kolejnym krokiem jest staranne wyczyszczenie katalizatora oraz usunięcie wszelkich materiałów, które mogą utrudnić odzysk platyny. Zwykle katalizator rozdrabnia się na mniejsze cząstki i poddaje odpowiedniemu czyszczeniu właśnie w takiej formie.
  3. Rozpuszczanie platyny – następnie przychodzi czas na rozpuszczenie platyny, do czego wykorzystuje się kwas azotowy lub kwas solny, które to są w stanie rozpuścić platynę bez szkody dla innych surowców użytych w katalizatorze.
  4. Odseparowanie platyny – po rozpuszczeniu platyna jest oddzielana od pozostałych substancji, co osiąga się poprzez zastosowanie różnych metod, np. ekstrakcji, filtracji czy elektrolizy.
  5. Oczyszczenie platyny – uzyskany surowiec należy dokładnie oczyścić, aby w efekcie móc otrzymać wysokiej jakości czystą platynę. Wykorzystuje się do tego takie techniki jak m.in. destylacja czy chromatografia.

Recykling platyny, dlaczego tak ważne jest ponowne wykorzystywanie tego surowca?

Nie da się ukryć, że odzysk platyny ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, ponieważ redukuje potrzebę jej wydobywania. Ponadto zgodnie z ideą recyklingu jest to ważny proces przyczyniający się zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, który promuje gospodarkę obiegu zamkniętego.

Do odzysku platyny potrzeba nie tylko profesjonalnego zaplecza technicznego, ale też odpowiedniego doświadczenia. Dlaczego? Ponieważ tylko w taki sposób można zrealizować ten skomplikowany proces efektywnie, a zarazem bezpiecznie. Masz na zbyciu niepotrzebny katalizator? Planujesz złomowanie pojazdu? Zachęcamy do skorzystania z usług Caban Recykling. Znajdziesz nas w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim oraz Kalinowie!

Procesy technologiczne wykorzystywane do recyklingu metali

Stawianie na recykling metali z najróżniejszych odpadów ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego, a przez to dla przyszłości naszej planety i każdego z nas. Odzysk surowców pozwala bowiem na ich ponowne wykorzystywanie w procesach produkcyjnych, a przez to zmniejsza zapotrzebowanie na eksploatację kolejnych złóż, która nie tylko wiąże się ze szkodami ekologicznymi, ale też wyczerpuje ograniczone zasoby Ziemi. Co więcej, recykling umożliwia również redukcję ilości odpadów w środowisku, a także energii zużywanej do produkcji nowych wyrobów. W jaki sposób odzyskuje się metale oraz ich stopy z odpadów?

Odzysk stali i metali kolorowych

Jednym z rodzajów stopów przyjmowanych w skupach złomu jest stal. Przed przekazaniem jej do wyspecjalizowanego punktu należy zadbać o jej oddzielenie od innych typów odpadów, aby usprawnić cały proces recyklingu. Wówczas można bowiem zastosować odcynowanie, czyli usuwanie warstwy cyny, którą często pokryta jest stal, a następnie przekazać ją do huty w celu przetopienia. Jeśli zaś stop ten nie został posegregowany, dokonuje się spalania, by w kolejnym kroku oddzielić stal za pomocą magnesu i dopiero wtedy poddać przetopieniu.

Najczęściej do punktów recyklingu trafiają jednak metale kolorowe, zwane również nieżelaznymi. Te najpierw są rozdrabniane, a następnie dokładnie oczyszczane ze wszelkich lakierów czy nadruków. Kolejny krok to przetopienie metalu bądź stopu, dodatkowe filtrowanie w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych, a na końcu uformowanie, najczęściej w sztabki. Niektóre metale kolorowe są też poddawane dodatkowym zabiegom, zależnym od rodzaju surowca.

Metody recyklingu metali szlachetnych

Szczególne kroki należy natomiast podjąć przy odzyskiwaniu metali szlachetnych, jako że są one znacznie trudniej dostępne, a przez to możliwość ich ponownego wykorzystania ma bardzo duże znaczenie dla środowiska. Procesy technologiczne także są bardziej skomplikowane niż przy metalach kolorowych lub stali – przykładowo w przypadku złota często stosuje się metodę ekstrakcji zanieczyszczeń zwaną procesem Millera, natomiast platyna wymaga użycia specjalnych pomp magnetohydrodynamicznych (MHD).

skupie złomu Caban Recykling w Łodzi przyjmujemy najróżniejsze rodzaje metali oraz ich stopów, a następnie dbamy o ich prawidłowy, skuteczny, ekologiczny odzysk z wykorzystaniem wyspecjalizowanych procesów technologicznych. Zachęcamy do współpracy.

Złomowanie auta a odzyskiwanie płynów eksploatacyjnych

Złomowanie samochodów to proces, który nie tylko pozwala na pozbycie się starych i zużytych pojazdów, ale także na odzyskiwanie cennych surowców oraz płynów eksploatacyjnych. Odzysk takich substancji podczas kasacji jest ważny szczególnie z punktu widzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Płyny, takie jak oleje silnikowe, płyny hamulcowe, płyny chłodnicze, a także paliwa, mogą bowiem zawierać substancje szkodliwe dla otoczenia – przyrody albo człowieka.

Odzyskiwanie płynów eksploatacyjnych w skupie samochodów

Kasacja samochodów może być dokonana tylko w stacji demontażu pojazdów, która jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt oraz ma odpowiednie zezwolenia do świadczenia tego typu usług. Takim miejscem jest na przykład nasz punkt w Łodzi, gdzie dbamy, aby każdy proces złomowania pojazdów był przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami ekologicznymi.

Aby odzyskać płyny eksploatacyjne podczas kasacji samochodu, należy przede wszystkim usunąć je ze wszystkich komponentów pojazdu, czyli skrzyni biegów, układu hamulcowego, chłodzenia czy silnika. Następnie z zachowaniem ostrożności trzeba przelać je do specjalnych pojemników, w których będą odpowiednio przechowywane, a następnie przetworzone. Płyny te w kolejnym etapie mogą być poddane procesowi recyklingu lub utylizacji, w zależności od ich stanu i rodzaju. Odzyskiwanie płynów eksploatacyjnych polega na oddzieleniu czystych składników, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych wyrobów, natomiast utylizacja opiera się na ich zniszczeniu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Bezpieczny odzysk płynów eksploatacyjnych z auta

Odzyskiwanie płynów eksploatacyjnych podczas złomowania auta jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ludzi. Dlatego też zawsze należy upewnić się, że firma, która zajmuje się złomowaniem samochodu, jest świadoma konieczności przeprowadzenia tego procesu i posiada odpowiednie narzędzia, a także kwalifikacje do jego realizacji.

Jeśli szukasz miejsca, gdzie możesz zezłomować swój samochód, zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Caban Recykling w Łodzi. Gwarantujemy kompleksową obsługę, dzięki czemu oszczędzasz swój czas, a przy tym zyskujesz szybki zastrzyk gotówki.

Jak sprawdzić, czy skup złomu działa legalnie?

Przekazanie niepotrzebnych odpadów metalowych na złom, podobnie jak oddanie wyeksploatowanego lub powypadkowego auta do kasacji, często jest doskonałym sposobem na szybki zastrzyk gotówki, a zarazem pozbycie się zbędnych przedmiotów. Interesuje to zatem wielu posiadaczy takich pozostałości, natomiast punkty zajmujące się złomowaniem chcą przyciągnąć ich atrakcyjnymi cenami skupu. Warto jednak uważać – czasami może bowiem okazać się, że firma proponująca najlepsze pieniądze nie działa legalnie, a ciekawa oferta wynika z czarnorynkowego obrotu złomem. Jak więc sprawdzić, czy skup funkcjonuje zgodnie z prawem?

Weryfikacja legalności skupu

Podstawowym sposobem, który pozwoli nam zweryfikować, czy interesujący nas skup złomu prowadzi działalność legalnie, jest sprawdzenie jego numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym – każde przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w KRS. Oprócz tego warto skorzystać z bazy danych lokalnego urzędu marszałkowskiego, jako że to właśnie ta instytucja odpowiada za wydawanie pozwoleń na prowadzenie punktów złomowania odpadów. Poważnym sygnałem ostrzegawczym będzie również sytuacja, w której po oddaniu przedmiotów na złom pracownik skupu nie będzie chciał wydać nam dokumentów potwierdzających odbiór.

Jakie mogą być konsekwencje oddania złomu do nielegalnego skupu?

Najważniejszym problemem, z jakim może spotkać się osoba, która skorzystała z usług nielegalnie działającego skupu, jest brak stosownych potwierdzeń przekazania złomu do punktu. Te zaś są niezbędne choćby przy wyrejestrowywaniu zezłomowanego auta i rezygnacji z jego polisy OC. Oddanie samochodu firmie świadczącej usługi niezgodnie z prawem może również sprawić, że będziemy zamieszani w poważne problemy prawne, jeżeli np. pojazd zostanie wykorzystany do popełnienia przestępstwa. W przypadku innych odpadów nielegalny skup może też nie przestrzegać norm ochrony środowiska, doprowadzając przez to do zanieczyszczenia albo nawet katastrofy ekologicznej.

Skorzystanie z usług sprawdzonego punktu

Ryzyko związane z oddaniem złomu do nielegalnego skupu jest zatem bardzo duże, dlatego mimo niezwykle atrakcyjnych cen, nie warto rezygnować z usług oficjalnych punktów skupujących metalowe odpady i niepotrzebne samochody. Taką firmą jest między innymi Caban Recykling w Łodzi. Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami oraz pozwoleniami, wydajemy kompletną, wymaganą dokumentację, a także przestrzegamy zasad ochrony środowiska naturalnego. Za usługi skupu zapewniamy również wysokie ceny odbioru złomu – serdecznie zapraszamy!

Oddanie na złom samochodu po zmarłym

Odejście osoby z najbliższej rodziny to zawsze niezwykle trudny moment, którego następstwem jest nie tylko proces przepracowywania straty, ale też wiele znacznie bardziej przyziemnych kwestii, takich jak załatwienie formalności związanych z pogrzebem lub podjęcie decyzji, co zrobić z pozostawionym majątkiem. W skład tego ostatniego może wchodzić na przykład samochód, który należał do zmarłego, a który spadkobiercom nie będzie potrzebny. Jeżeli auto jest w dobrym stanie, można zdecydować się na jego sprzedaż, ale jeśli okaże się ono bardzo wyeksploatowane, warto rozważyć oddanie go na złom. Jak jednak zezłomować pojazd, którego właściciel zmarł?

Prawo własności do odziedziczonego auta

Jeśli nasza bliska osoba odeszła, nie pozostawiając po sobie testamentu, konieczne będzie stwierdzenie przez notariusza nabycia spadku po zmarłym. Tylko wtedy samochód należący do niego przejdzie na własność jego spadkobiercy. Jest to konieczny krok, jeżeli ostatecznie chcemy pozbyć się wysłużonego auta i przekazać je do stacji demontażu. Pozwala to bowiem na przerejestrowanie pojazdu na nazwisko nowego właściciela; jedynie on może oddać samochód na złom. Do przepisania odziedziczonej maszyny potrzebujemy podstawowych dokumentów:

  • dokumentu tożsamości,
  • dowodu własności pojazdu,
  • karty pojazdu (jeśli została wydana),
  • dowodu rejestracyjnego,
  • odpowiedniego wniosku o rejestrację.

Przerejestrowanie auta po zmarłym – co dalej?

Kolejne kroki po przerejestrowaniu samochodu po zmarłym są już takie same jak przy standardowym przekazywaniu auta na złom. Niepotrzebny pojazd należy dostarczyć do stacji demontażu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami albo skorzystać z opcji jego odbioru przez specjalistów. Po przeprowadzonej kasacji trzeba zaś udać się do odpowiedniego wydziału komunikacji, aby wyrejestrować samochód. Ostatnim etapem jest poinformowanie ubezpieczyciela o złomowaniu, aby nie musieć płacić obowiązkowej składki OC.

Jeśli dostałeś w spadku samochód, którego chcesz się pozbyć – legalnie, ekologicznie, z zyskiem – zachęcamy do kontaktu ze skupem złomu Caban Recykling w Łodzi. Zajmiemy się utylizacją niepotrzebnego auta, a także pomożemy we wszelkich formalnościach, doradzając choćby w kwestii jego prawidłowego wyrejestrowania.