Co należy zrobić ze zużytym akumulatorem? - Caban Recykling

Akumulator to jeden z kluczowych elementów budowy samochodu niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania i jak każda część z czasem ulega zużyciu, a w tym przypadku – rozładowaniu. Wówczas pojawia się konieczność jego właściwej utylizacji, ale wiele osób nie ma pewności, co należy zrobić z wyeksploatowanymi akumulatorami, dlatego nierzadko trafiają one do odpadów komunalnych. Jest to jednak rozwiązanie nie tylko nieopłacalne, lecz także bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Dokąd więc trzeba udać się ze zużytym akumulatorem, aby został on prawidłowo zutylizowany?

Utylizacja akumulatorów a ochrona środowiska

Najważniejszym powodem, dla którego zużyty akumulator powinien trafić w ręce specjalistów dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i pozwoleniami na utylizację, jest obecność substancji niebezpiecznych dla środowiska, a nawet człowieka. Samochodowe akumulatory zawierają bowiem dużą ilość związków ołowiu, a także rtęć, kadm czy roztwór kwasu siarkowego – wszystkie stanowią ogromne zagrożenie dla gleby oraz wód gruntowych, zaś ostatnia z wymienionych substancji ma działanie żrące. Z tego powodu utylizacją akumulatora muszą zająć się profesjonaliści – należy jednocześnie pamiętać o szczególnej ostrożności również podczas samego transportu.

Recykling zużytych akumulatorów samochodowych

Chcąc pozbyć się zużytego akumulatora samochodowego, najprostszym rozwiązaniem będzie oddanie go do recyklingu podczas dokonywania zakupu nowego modelu. Jeśli jednak nie ma potrzeby kupowania kolejnej części, należy udać się do wyspecjalizowanego punktu zajmującego się prawidłową, legalną utylizacją tego rodzaju odpadów. Pracownicy zakładu bądź skupu w bezpieczny, przyjazny dla środowiska sposób pozbędą się niebezpiecznych substancji, a następnie odzyskają surowce możliwe do ponownego wykorzystania.

Odbiór akumulatorów w skupie złomuŁodzi

Oddanie wyeksploatowanego akumulatora do profesjonalnego punktu jest nie tylko ekologiczne i zgodne z przepisami, ale też korzystne. W skupie złomu Caban Recykling w Łodzi oferujemy specjalistyczną utylizację części samochodowych z zachowaniem bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie atrakcyjne ceny kupna. Ponadto proponujemy również usługę odbioru złomu od Klienta, co stanowi niezwykle wygodne rozwiązanie uwalniające od konieczności samodzielnego dostarczenia części. Jeśli chcesz pozbyć się zużytego akumulatora, skontaktuj się z fachowcami z naszej firmy.