Co jest niezbędne do prowadzenia skupu złomu? - Caban Recykling

Funkcjonowanie każdego skupu złomu jest niezwykle ważne dla prawidłowego gospodarowania odpadami różnego rodzaju, a przez to ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem, mimo że na pierwszy rzut oka może nie wydawać się on kluczowym punktem na terenie gminy. Znaczenie, a także specyfika takiego miejsca sprawia, że do jego otworzenia i prowadzenia niezbędne są odpowiednie pozwolenia, dzięki którym skup złomu może działać w pełni legalnie, z zachowaniem zasad ekologii, jak również świadczyć profesjonalne usługi dla osób prywatnych bądź przedsiębiorstw.

Otworzenie skupu złomu – pierwsze kroki

Chcąc rozpocząć własną działalność w postaci skupu złomu, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego okolicy – firma tego rodzaju może bowiem działać wyłącznie tam, gdzie przewidziano zagospodarowanie przemysłowe lub usługowe. Kolejny krok to uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację z urzędu gminy, który z kolei konsultuje się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną (może to trwać 3-6 miesięcy). Dysponując takim pozwoleniem, można zająć się ogólnymi formalnościami wymaganymi w przypadku zakładania firmy – rejestracją w CEIDG i ZUS, a także założeniem firmowego konta w banku.

Pozwolenia wymagane przy zakładaniu skupu odpadów metalowych

Niezwykle ważnym krokiem na drodze do otworzenia własnego skupu złomu jest uzyskanie w starostwie albo urzędzie miasta pozwolenia na składowanie i transport odpadów, określając m.in. ich typ, miejsce przechowywania czy szczegóły dotyczące metod zbierania. Może to potrwać do 2 miesięcy, ale po otrzymaniu takiego zezwolenia rozpoczęcie działalności jest już w zasięgu ręki. Należy jeszcze złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z dołączonym oświadczeniem o niekaralności, aby móc transportować złom (np. odbierać go od klientów), jak również kupić odpowiedni pojazd.

Prowadzenie własnego skupu złomu

Po wykonaniu wszystkich wymienionych kroków i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń legalne rozpoczęcie działalności skupu odpadów metalowych staje się możliwe. Wystarczy jeszcze wybrać właściwy lokal, zainwestować w odpowiedni sprzęt oraz zatrudnić wykwalifikowany personel. Warto też zadbać o reklamę firmy, zarówno w postaci banerów reklamowych, jak i własnej strony internetowej, dzięki czemu potencjalni klienci dowiedzą się o niej wszystkiego, co najważniejsze.