Co muszą zawierać wnioski o pozwolenie na zbieranie oraz transport odpadów? - Caban Recykling

Aby świadczyć usługi zbierania oraz transportu odpadów, konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia, które określa dokładne warunki prowadzenia takiej działalności. Chcesz otworzyć skup złomu? Sprawdź, co zrobić, aby otrzymać pozwolenie na składowanie i transport złomu!

Skup złomu – biznes, który wymaga zezwolenia

Prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu odpadów nie może odbywać się bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Dokument upoważniający do składowania i transportu złomy wydawany jest przez starostwo lub urząd miasta – i to właśnie do tych organizacji należy się wybrać zaraz po rejestracji działalności w systemie CEIDG i zgłoszeniu do ZUS.

Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydawane jest na wniosek i zawiera informacje, takie jak:

  • numer NIP oraz REGON przedsiębiorcy,
  • rodzaj odpadów przewidywanych do zbierania,
  • wyszczególnienie miejsca zbierania i składowania odpadów,
  • dokładny opis stosowanej metody zbierania odpadów,
  • oznaczenie przewidywanego czasu wykonywania działalności,
  • opis czynności, jakie będą wykonywane po zakończeniu działalności.

Razem z wnioskiem, warto dołączyć również dokumenty, takie jak:

  • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, o których mowa jest w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
  • tytuł prawny do terenu, na którym będzie gromadzony złom,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Wybrany organ właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, powinien wydać zezwolenie na składowanie i transport złomu w terminie od 1 do 2 miesięcy.

Przedsiębiorca, który posiada aktualną decyzję zatwierdzającą Program Gospodarowania Odpadami Niebezpiecznymi, nie jest zobowiązany do występowania o wydanie zezwolenia. W takim przypadku należy dokonać zgłoszenia do rejestru zbierania odpadów oraz zgłoszenia do rejestru transportu odpadów.

Caban Recykling – skup złomuŁodzi

Chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzeniu działalności związanej ze skupem, składowaniem i transportem złomu? Zapraszamy do lektury naszego bloga!