Jak wyrejestrować samochód po osobie zmarłej? - Caban Recykling

Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się nie tylko z żalem po stracie, ale też z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich może być choćby wyrejestrowanie samochodu po zmarłym członku rodziny. To natomiast wymaga posiadania dokumentu o nabyciu pojazdu w spadku. Co zrobić, kiedy nie został przygotowany testament? Jak przerejestrować auto, żeby móc na przykład poddać je złomowaniu?

Proces wykreślania samochodu z rejestru

Wyrejestrowanie pojazdu następuje jedynie na wniosek jego właściciela, np. po kasacji samochodu albo po jego utraceniu (m.in. w wyniku pożaru). Z tego względu, jeśli zmarła osoba nie podzieliła majątku przed śmiercią, potrzebne będzie sądowe postanowienie o nabyciu spadku lub poświadczenie notarialne. Pierwszy dokument uzyskamy po złożeniu wniosku o orzeczenie testamentu do wydziału cywilnego odpowiedniego sądu rejonowego. Wtedy dziedziczenie przebiega na podstawie ustawy. W drugim przypadku sprawa jest nieco mniej skomplikowana, ponieważ wymaga udania się do kancelarii notariusza i spisania oświadczenia w obecności innych spadkobierców.

Zgłoszenie nowego właściciela w urzędzie

Po otrzymaniu oficjalnego zaświadczenia o nabyciu pojazdu po zmarłej osobie należy przystąpić do przerejestrowania go w wydziale komunikacji w urzędzie miasta bądź starostwie powiatowym. Wówczas trzeba przedstawić wymienione dokumenty:

  • wypełniony wniosek o rejestrację auta,
  • dowód rejestracyjny,
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • sądowe lub notarialne poświadczenie o dziedziczeniu,
  • tablice rejestracyjne,
  • dowód opłacenia składki OC,
  • kartę pojazdu (jeśli była wydana).

Po wniesieniu opłaty oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymamy nowy dowód rejestracyjny, na którym widnieć będą dane spadkobiercy.

Ostatni krok do wyrejestrowania, czyli złomowanie auta

Chcąc pozbyć się niepotrzebnego albo powypadkowego samochodu po śmierci członka rodziny, należy przekazać auto do stacji demontażu bądź przedsiębiorcy prowadzącego skup pojazdów, gdzie po wykonanej kasacji dostaniemy zaświadczenie o wykonanej usłudze. Z nim oraz wyżej wymienioną dokumentacją (jak przy przerejestrowaniu) udamy się do urzędu, w którym samochód był zarejestrowany, po czym złożymy finalny wniosek o usunięcie go z bazy CEPiK. Wówczas ważne, aby poza dokumentami niezbędnymi przy przerejestrowaniu zabrać również uzyskane świadectwo.

Warto pamiętać, że wyrejestrowanie samochodu możliwe jest też po jego utracie w wyniku kradzieży lub doszczętnego zniszczenia albo po wywiezieniu go za granicę w celu złomowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o procesie złomowania auta osobowego? Przeczytaj o nim na stronie naszej stacji demontażu pojazdów Łodzi lub zadzwoń. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące np. ceny.