Jak przebiega obróbka złomu w skupie? - Caban Recykling

Wyspecjalizowane skupy zajmują się recyklingiem najróżniejszych odpadów wykonanych z rozmaitych surowców, od żeliwa, przez metale kolorowe, po kable czy nawet akumulatory samochodowe wypełnione niebezpiecznymi dla środowiska substancjami. Do utylizacji każdego typu złomu niezbędne są odpowiednie urządzenia, wiedza oraz doświadczenie, a przede wszystkim metody dostosowane do specyfiki poszczególnych przedmiotów. Większość z nas udaje się do skupu z chęcią pozbycia się niepotrzebnych śmieci, nie zastanawiając się jednak, w jaki sposób przebiega ich obróbka.

Sortowanie metalowych odpadów w skupie

Pierwszym krokiem po zakupie złomu jest jego właściwe posegregowanie. Odpady metalowe dzielą się bowiem na różne rodzaje najczęściej klasyfikowane na podstawie surowców, z których zostały wykonane. Można wyróżnić chociażby żeliwo, metale kolorowe, a także stal – wsadową lub niewsadową. Sortowanie pozwala na odpowiednie przygotowanie złomu do obróbki, co niekiedy obejmuje szereg dodatkowych zabiegów dotyczących w szczególności odpadów niebezpiecznych. Do segregacji najczęściej wykorzystywane są magnesy oraz specjalne czujniki, które ułatwiają też oddzielenie metali od innych tworzyw.

Skuteczna obróbka złomu

Kiedy złom zostanie już posortowany, następuje kluczowy etap jego obróbki – rozdrabnianie. Za pomocą specjalnych maszyn odpady są przerabiane na znacznie mniejsze części, które następnie trafiają do pieca hutniczego, gdzie ulegają stopieniu. Jeśli jednak nie mogą znaleźć się tam od razu (a więc są częścią złomu niewsadowego), przechodzą dodatkową obróbkę. Przetopione odpady poddaje się oczyszczaniu oraz schłodzeniu, by w końcu przekazać je do zakładów przemysłowych, które mogą wykorzystać uzyskane surowce w procesach produkcyjnych.

Utylizacja odpadów metalowych w wyspecjalizowanym punkcie

Podstawowym celem funkcjonowania skupów złomu jest jego obróbka i przekazywanie do ponownego wykorzystania, co ma ogromne znaczenie nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne. Gdy zaś odpady nie mogą zostać spożytkowane w procesach produkcji, poddaje się je bezpiecznej utylizacji. Sprzedając złom w wyspecjalizowanym skupie, takim jak Caban Recykling z siedzibą w Łodzi, najczęściej pozbywamy się po prostu zbędnych przedmiotów w atrakcyjnej cenie, ale jest to dopiero pierwszy z wielu nierzadko skomplikowanych etapów składających się na efektywny recykling.