Złomowanie auta bez silnika

Złomowanie samochodu to często jedyny sposób na pozbycie się powypadkowego czy też nienadającego się już do użytku pojazdu. Sam proces przeprowadzany na stacjach demontażu obejmuje jednak również wyrejestrowanie, a także rezygnację z polisy ubezpieczeniowej. O ile w przypadku w pełni wyposażonych aut nie musimy się zastanawiać, czy faktycznie można je zezłomować, nieco inaczej przebiega to przy niekompletnych samochodach, w których brakuje części. Jak się okazuje, na szczęście, one również nadają się do kasacji.

Jak zezłomować auto, gdy brakuje w nim kilku części?

Zgodnie z polskim prawem, każdy stacja demontażu jest zobowiązana przyjąć pojazdy wycofane z eksploatacji. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że muszą to być samochody, których masa całkowita w momencie przekazania wynosi minimum 90% wagi wpisanej w dowód rejestracyjny. Rodzi to zatem pytanie – a co w przypadku aut niekompletnych, pozbawionych np. silnika? Bez obaw, one także mogą zostać zezłomowane, jednak szrot za każdy brakujący kilogram może doliczyć dodatkową związaną z tym opłatę.

Pojazdy z niekompletnym wyposażeniem

Nie da się ukryć, że wśród kierowców panuje przekonanie, aby na wraku zarobić jak najwięcej – za wszelką cenę. W związku z tym popularną praktyką jest demontaż tych bardziej wartościowych części, np. silnika, akumulatora czy radia po to, aby sprzedać je zainteresowanym kupcom na rynku wtórnym. O ile w aucie brakuje drobnych elementów, kasacja przebiega zwykle bez żadnych problemów, dopłata ze strony właściciela jest konieczne dopiero w przypadku bardziej znaczących, mocno wpływających na masę całkowitą ubytków.

Kasacja samochodu w praktyce

Planując złomowanie auta, powinieneś mieć na uwadze to, że będzie to możliwe, o ile przedstawisz w skupie odpowiednie dokumenty. Należą do nich dowód osobisty, dowód rejestracyjnych (bądź dokument zastępczy), umowa kupna-sprzedaży, a także pisemna zgoda drugiego i każdego współwłaściciela samochodu na kasację. Ponadto konieczne może okazać się upoważnienie – jeśli osoba oddająca pojazd na złom, nie jest jednocześnie właścicielem auta czy też wpis do ewidencji działalności gospodarczej, gdy samochód jest zarejestrowany na firmę.

Caban Recykling – skup samochodów do kasacji

Pod Twoim domem stoi zaparkowany nieużytkowany pojazd, za który cały czas płacisz OC? A może byłeś uczestnikiem kolizji drogowej, w której efekcie samochód uległ poważnym uszkodzeniom? Niezależnie od powodu kasacji, zachęcamy do zapoznania się z ofertą Caban Recykling. Z przyjemnością zajmiemy się złomowaniem auta, dzięki któremu będziesz mógł cieszyć się dodatkową gotówką oraz zwrotem kosztów za niewykorzystane OC. Postaw na profesjonalistów ze skupu z siedzibą w Łodzi już dziś!

Obowiązkowe wypełnienie karty przekazania odpadu

Codzienne funkcjonowanie różnego rodzaju firm nieodłącznie wiąże się z powstawaniem rozmaitych odpadów – nierzadko takich, których nie można zaliczyć do komunalnych, czyli na przykład złomu. Przedsiębiorcy chcący legalnie pozbyć się takich niepotrzebnych pozostałości muszą przekazać je odpowiedniemu podmiotowi zajmującemu się ich utylizacją. Aby jednak zrobić to prawidłowo, konieczne jest wcześniejsze wypełnienie obowiązkowej karty przekazania odpadu (KPO) – dokumentu poświadczającego odbiór śmieci od przekazującego przez przyjmującego, który pozwala na kontrolę zgodności takich działań z literą prawa.

Czym jest karta przekazania odpadu?

KPO jest potwierdzeniem przekazania odpadów przez przedsiębiorstwo będące ich wytwórcą podmiotowi, który dysponuje uprawnieniami do jego odbioru, transportu i utylizacji. Wypełnienie jej to obowiązek spoczywający na przekazującym, wynikający z art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy pamiętać, że przygotowanie osobnej karty przekazania odpadu jest wymagane każdorazowo przy poszczególnych transportach śmieci. Ponadto wypełnienie KPO możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Bazy Danych Odpadowych, o której pisaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów.

Przygotowywanie karty przekazania odpadu w BDO

Pierwszym krokiem do prawidłowego wypełnienia karty przekazania odpadów jest zalogowanie się do Bazy Danych Odpadowych, wybór właściwego MPD (miejsca prowadzenia działalności), a także wygenerowanie nowej karty. Następnie należy wpisać podstawowe dane podmiotu odbierającego, ilość, masę oraz kod odpadów, datę i godzinę odbioru, jak również informacje dotyczące pojazdu transportującego. Ta ostatnia kwestia może wydawać się problematyczna, ponieważ w momencie wypełniania KPO nie zawsze wiemy, jaki dokładnie samochód zajmie się transportem. Na szczęście BDO umożliwia późniejszą zmianę tych danych przy tworzeniu potwierdzenia. Warto pamiętać, że przyjmujący odpady ma możliwość zatwierdzenia karty albo cofnięcia jej do korekty.

Generowanie KPO – obowiązek wytwórcy odpadów

Obowiązkowe wypełnienie karty przekazania odpadu pozwala na kontrolowanie procesów ich powstawania oraz utylizacji, co z kolei zapobiega nielegalnemu wywożeniu śmieci zagrażającemu środowisku naturalnemu albo innym działaniom niezgodnym z prawem. Przygotowanie KPO pozostaje więc niezbędnym krokiem przy pozbywaniu się rozmaitych odpadów, w tym na przykład przed przekazywaniem złomu do wyspecjalizowanego skupu, takiego jak Caban Recykling w Łodzi.